Hoạt động thể dục buổi sáng là hoạt động có ý nghĩa giúp trẻ thích hoạt động ngoài trời